Thông báo Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm 2023

23/06/2022

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

- Là công dân Việt Nam;

- Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

- Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Ứng viên là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

- Hiện đang sinh sống, giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian năm năm vừa qua;

- Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng hai năm vừa qua.

2. Thời gian học bổng

Ứng viên có thể chọn Học bổng 01 (một) học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc 01 (một) năm học (tương đương 09 tháng)

Ứng viên chọn Học bổng 01 (một) học kỳ: Bắt đầu vào tháng 9/2023 hoặc tháng 01/2024

Ứng viên chọn Học bổng 01 (một) năm học: Bắt đầu vào tháng 9/2023 

3. Các dạng học bổng

- Giảng dạy

- Nghiên cứu

- Giảng dạy và Nghiên cứu 

4. Lĩnh vực Giảng dạy/Nghiên cứu

Ứng viên có chuyên môn thuộc các lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học và Công nghệ đều phù hợp để nộp Hồ sơ.

5. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn dự tuyển (trực tuyến);

- Đề cương nghiên cứu;

- Thư mục nghiên cứu;

- Lý lịch khoa học;

- Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 03 thư giới thiệu);

- Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc).

Trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ: Bất cứ trường/viện tiếp nhận phù hợp tại Hoa Kỳ

Lưu ý: Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại: https://apply.iie.org/fvsp2023/.

Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ. 

6. Thời hạn nộp Hồ sơ

 17:00, ngày 15 tháng 10 năm 2022 (theo giờ Việt Nam)

7. Thông tin liên hệ

Ms. Hoàng Phương, Trợ lý Chương trình Fulbright; ĐT: (024) 3850-5000

Email: hoangpvl@state.gov

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
150 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI