Thông báo Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm 2025

13/06/2024

1. Các dạng học bổng: Giảng dạy; Nghiên cứu; Giảng dạy và Nghiên cứu.

2. Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học và Công nghệ.

3. Thời gian Học bổng

Ứng viên có thể chọn học bổng 01 học kỳ (tương đương 05 tháng) hoặc 01 năm học (tương đương 09 tháng):

Học bổng 01 học kỳ bắt đầu vào tháng 9/2025 hoặc tháng 01/2026;

Học bổng 01 năm học bắt đầu vào tháng 9/2025.

4. Điều kiện dự tuyển

Ứng viên là công dân Việt Nam (không có 2 quốc tịch); giảng viên đại học hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ, cơ quan chính phủ trong các khối tư nhân/viện nghiên cứu/tổ chức phi chính phủ;

Có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn);

Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Chương trình dành sự quan tâm đối với ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn.

Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp Hồ sơ và tuyển chọn của Chương trình.

Ứng viên được yêu cầu phải trở về phục vụ Việt Nam sau khi kết thúc Chương trình ở Hoa Kỳ.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu đang giảng dạy, học tập, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ; hoặc đã được nhận Học bổng Fulbright trong thời gian 05 năm vừa qua; Đã được cấp visa Mỹ (loại J) theo các chương trình trao đổi giáo sư/học giả nghiên cứu trong vòng 02 năm vừa qua.

5. Trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ

Bất cứ trường/viện nào tại Hoa Kỳ tiếp nhận ứng viên đều phù hợp.

6. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Đơn dự tuyển (nộp trực tuyến);

- Đề cương nghiên cứu (3-5 trang, cỡ chữ 12);

- Thư mục nghiên cứu/ Danh mục tham khảo;

- Lý lịch khoa học;

- Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 03 thư giới thiệu);

- Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc)

Ứng viên truy cập và hoàn thành Hồ sơ tại: https://apply.iie.org/fvsp2025  

7. Thời hạn nộp Hồ sơ: Trước 17:00, ngày 16 tháng 10 năm 2024 (theo giờ Việt Nam)

8. Thông tin vui lòng liên hệ  

Ms. Hoàng Phương, Điều phối Chương trình; ĐT: (024) 3850-5067

Email:  HoangPVL@state.gov  / HoangPVL@fan.gov

https://vn.usembassy.gov/fulbright‐vietnamese‐visiting‐scholar‐program/

Tin Ban KH&HTQT ĐHĐN

In
172 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI