Thông báo Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2025-2026

13/06/2024

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN.

Ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu:

Hiện đang giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu ở Hoa Kỳ

Đã nhận Học bổng Fulbright trong vòng 05 năm qua

Đã được cấp visa Mỹ (loại J) theo các chương trình trao đổi Giáo sư/ Học giả Nghiên cứu trong vòng 02 năm qua.

1. Thời gian Học bổng

03-04 tháng (trong khoảng nửa đầu năm 2026).

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Các lĩnh vực nghiên cứu không giới hạn, có thể bao gồm: Giáo dục, Quản lý hành chính công, Hội nhập thị trường tài chính, Y tế cộng đồng / toàn cầu, Công nghệ thực phẩm, Thương mại và Đầu tư, Công nghệ thông tin, Luật, Báo chí…

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn dự tuyển trực tuyến;

- Đề cương nghiên cứu (3-5 trang, cỡ chữ 12);

- Thư mục nghiên cứu;

- Lý lịch khoa học (tối đa 06 trang);

- Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích nên có, nhưng không bắt buộc);

- Thư giới thiệu (ít nhất 02 thư giới thiệu)

Ứng viên truy cập và hoàn thành hồ sơ tại: https://apply.iie.org/fvsp2025.

Hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.

4. Thời hạn nhận Hồ sơ

 Trước 17:00, ngày 16 tháng 10 năm 2024 (theo giờ VN)

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ms. Hoàng Phương, Điều phối Chương trình Fulbright; ĐT: (024) 3850-5067

Email: HoangPVL@state.gov / HoangPVL@fan.gov

https://vn.usembassy.gov/vi/fulbright‐u‐s‐asean‐visiting‐scholar‐program/

Tin Ban KH&HTQT ĐHĐN

In
212 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI