Thông báo công bố các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng gương điển hình tiên tiến và quá trình cống hiến đợt 2 năm 2021

17/12/2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo công bố các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng gương điển hình tiên tiến và quá trình cống hiến đợt 2 năm 2021. 

Thông tin phản hồi (nếu có), vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN trước ngày 24/12/2021.

Kính mời xem Công văn số 52/TCCB và danh sách dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
615 Đánh giá bài viết:
2.8

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI