Thông báo công khai danh sách đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022-2023

28/08/2023

Thông báo công khai danh sách đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2022-2023.

Kính mời xem Danh sách đề nghị dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
337 Đánh giá bài viết:
3.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI