Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022

21/03/2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Đại học Đà Nẵng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.

Kính mời xem Thông báo số 1046/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

In
534 Đánh giá bài viết:
3.3

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI