Thông báo Công văn số 226/ĐHĐN-VP về việc tổ chức Tết năm 2022

24/01/2022

Đại học Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 226/ĐHĐN-VP về việc tổ chức Tết năm 2022.

Xem dưới đây. 

Tin Văn phòng ĐHĐN 

In
373 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI