Thông báo đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng năm 2022

07/05/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2022. 

Kính mời xem Công văn số 1518/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
144 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI