Thông báo đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024 và giới thiệu chuyên gia

04/03/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024 và giới thiệu chuyên gia.

Kính mời xem Công văn số 820/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
183 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI