Thông báo danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

02/12/2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

Kính mời xem Thông báo số 04/TB-HĐGSCS dưới đây.

Tin Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN 

In
1053 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI