Thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022

20/07/2022

Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo Danh sách ứng viên thuộc ĐHĐN được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022. 

Xem Thông báo số 03/TB-HĐGSCS dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
323 Đánh giá bài viết:
4.5

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI