Thông báo đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022

07/09/2022

Thực hiện Công văn số 4273/BGDĐT-KHCNMT về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022, Đại học Đà Nẵng đề nghị triển khai việc xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2022 như Công văn số 3220/ĐHĐN-TCCB. 

Kính mời xem các Công văn kèm theo dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
132 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI