Thông báo đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

18/05/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo đề xuất đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Mời xem Thông báo số 790/TB-SKHCN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
87 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI