Thông báo Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 2)

01/08/2022

Sở Khoa học và Công nghệ - UBND tỉnh Kon Tum thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (lần 2).

Kính mời xem Thông báo số 92/TB-SKHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

In
81 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI