Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

01/06/2023

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024.

Mời xem Thông báo số 74/TB-SKHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
411 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI