Thông báo đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp sở sở, bắt đầu thực hiện năm 2023

14/05/2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị Thông báo đề xuất và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp sở sở, bắt đầu thực hiện năm 2023. 

Kính mời xem Thông báo số 08/TB-SKHCN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
78 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI