Thông báo góp ý Dự thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ĐHĐN

16/12/2021

Thông báo góp ý Dự thảo Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ĐHĐN (Xem file dưới đây). 

Thời gian tiếp nhận góp ý: Từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 23/12/2021.

Ý kiến góp ý cho Dự thảo xin gửi về Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng hoặc gửi đến địa chỉ email: bantccb@ac.udn.vn, nthuong@ac.udn.vn.

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
445 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI