Thông báo học bổng Chính phủ Ấn Độ ICCR niên khóa 2023-2024

13/03/2023

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo học bổng Chính phủ Ấn Độ ICCR niên khóa 2023-2024.

Kính mời xem Công văn số 511/SNV-HTQT-LTĐN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
106 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI