Thông báo Học bổng Chính phủ Litva

07/03/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo về Học bổng ngắn hạn và Học bổng Chương trình Thạc sĩ của Chính phủ Litva dành cho sinh viên của các trường đại học có hợp tác với các đại học tại Litva.  

(ĐHĐN và Đại học Mykolas Romeris, Litva đã ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ vào tháng 11/2022).

1. Học bổng ngắn hạn (1-2 học kỳ)

Đây là học bổng được cấp bởi chính phủ Lithunia và đây là cơ hội để sinh viên ĐHĐN nộp đơn xin học bổng để học tập tại Đại học Mykolas Romeris cho học kỳ mùa thu hoặc mùa xuân hoặc cho cả hai học kỳ (bao gồm 35 suất học bổng).  

Thời hạn nộp đơn trực tuyến: 8/5/2023

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: 

https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/ 

2. Học bổng thạc sĩ của Nhà nước Litva  

Đây là học bổng dành cho sinh viên đại học năm cuối (hoặc sinh viên có bằng thạc sĩ) của các đối tác song phương đăng ký học thạc sĩ tại Đại học Mykolas Romeris.  

Thời hạn nộp hồ sơ: 22/5/2023

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:

https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/ 

https://www.mruni.eu/en/degree_type/masters-studies/ 

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN 

In
94 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI