Thông báo Học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản dành cho nghiên cứu sinh năm 2022

11/01/2022

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) năm 2022 là học bổng danh giá dành cho nghiên cứu sinh đang bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký.

1. Điều kiện tham dự, yêu cầu ngoại ngữ

Vui lòng xem chi tiết tại File 01 Guidelines như đính kèm.

2. Quyền lợi học bổng

Trường đại học tiếp nhận chi trả các chi phí đầu vào và học phí.

Mỗi người được nhận trợ cấp trong thời gian nhập học cao học và thời gian đăng ký làm nghiên cứu sinh (học bổng dành cho nghiên cứu sinh kéo dài đến một năm rưỡi): Khoảng 140.000 yên/ tháng.

Học bổng sẽ bị đình chỉ nếu kết quả học tập của người được trợ cấp giảm sút đáng kể.

Khoản trợ cấp sẽ được cấp trong bốn năm cộng với thời gian làm nghiên cứu sinh.

3. Chương trình học

Chương trình đặc biệt:       

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00007.htm
Chương trình chung:           

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00008.htm

4. Thời gian

4.1. Đại học Khoa học Y tế Shiga (SUMS)

Hội đồng tuyển chọn của Chương trình sẽ tuyển chọn bốn ứng viên cho Chương trình đặc biệt và một số ứng viên khác cho Chương trình chung vào tháng 3/2022. Sau khi lựa chọn tại SUMS, các ứng viên sẽ được giới thiệu Học bổng MEXT.

4.2. Kết quả cuối cùng

Quyết định cuối cùng do MEXT và Hội đồng của Chương trình đưa ra và các ứng viên sẽ nhận được kết quả vào tháng 6/2022.

5. Lịch học năm 2022

5.1. Chương trình đặc biệt

Đến Nhật Bản

Cuối tháng 9/2022

Trúng tuyển nghiên cứu sinh

Tháng 10/2022

Hoàn thành Chương trình Tiến sĩ

Tháng 9/2026

5.2. Chương trình chung

Đến Nhật Bản

Cuối tháng 9/2022

Được nhận làm nghiên cứu sinh

Tháng 10/2022

Kỳ thi tuyển sinh Tiến sĩ

Tháng 11/2022

Trúng tuyển nghiên cứu sinh

Tháng 4/2023

Hoàn thành Chương trình Tiến sĩ

Tháng 3/2027

6. Yêu cầu thông tin

Ứng viên cung cấp thông tin qua email.

Thông tin ứng viên (bắt buộc) gồm:

(1) Tên

(2) Ngày sinh

(3) Quốc tịch

(4) Nền tảng học tập: Tên trường, ngày tốt nghiệp (hoặc ngày dự kiến tốt nghiệp)

(5) Khóa học mong muốn và người giám sát

(6) Tình trạng hiện tại

Hạn cuối: 5 giờ PM ngày 17/1/2022 (thứ Hai).

7. Nộp đơn đăng ký

- Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký và nộp tất cả các tài liệu được yêu cầu.

- Các thông tin/ tài liệu/ đơn đăng ký/ hồ sơ cần thiết: như thông tin trong 08 files đính kèm.

- Bất kỳ đơn đăng ký nào chưa hoàn thiện sẽ không được chấp nhận.

Hạn cuối: 5 giờ PM ngày 20/1/2022 (thứ Năm)

8. Thông tin liên hệ

Phòng Sinh viên, Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên

Đại học Khoa học Y tế Shiga

Địa chỉ: Seta Tukinowa-cho, Otsu, Shiga, Japan 520-2192

Gửi email tới: hqshogak@belle.shiga-med.ac.jp

Vui lòng gửi cc email tới hqkouryu@belle.shiga-med.ac.jp, Trung tâm quốc tế, Đại học Khoa học Y tế Shiga

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn (như các files đính kèm) và nộp các tài liệu cần thiết theo quy trình. Tất cả các ứng viên phải đăng ký cho cả Chương trình đặc biệt và Chương trình chung.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
1572 Đánh giá bài viết:
4.8

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI