Thông báo Học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản năm 2023

13/01/2023

Học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) dành cho nghiên cứu sinh với các thông tin ứng tuyển như sau:

1. Quyền lợi Học bổng

Được trường đại học tiếp nhận chi trả lệ phí thi tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh và học phí.

Được trợ cấp hàng tháng (khoảng 140.000 yên) trong thời gian nhập học cao học, thời gian đăng ký làm nghiên cứu sinh (lên đến một năm rưỡi). Trường hợp kết quả học tập giảm sút đáng kể sẽ bị xem xét, ngưng trợ cấp học bổng.

2. Nội dung Chương trình Học bổng

Gồm 02 Chương trình Đặc biệt và Chương trình Chung như đường link dưới đây:

Chương trình Đặc biệt:   

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00010.htm
Chương trình Chung:      

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1423055_00012.htm

Tất cả các ứng viên phải đăng ký cho cả Chương trình Đặc biệt và Chương trình Chung.

3. Điều kiện ứng tuyển và chương trình học  

Vui lòng xem chi tiết tại File 01 Guidelines đính kèm dưới đây.

4. Thông tin khác

4.1. Tuyển chọn tại Đại học Khoa học Y tế Shiga (SUMS)

Hội đồng tuyển chọn của Chương trình sẽ chọn 04 (bốn) ứng cử viên hàng đầu cho Chương trình Đặc biệt và một số ứng viên khác cho Chương trình Chung vào tháng 3/2023. Sau khi lựa chọn tại SUMS, các ứng viên sẽ được giới thiệu đến MEXT.

4.2. Thông báo Kết quả

Quyết định cuối cùng sẽ do MEXT và Hội đồng tuyển chọn của Chương trình đưa ra và thông báo kết quả đến các ứng viên vào tháng 6/2023.

4.3 Lịch trình cho khoá 2023

Chương trình Đặc biệt

Đến Nhật Bản

Cuối tháng 9/2023

Trúng tuyển học Tiến sĩ

Tháng 10/2023

Hoàn thành Bằng Tiến sĩ

Tháng 9/2027

 

 

Chương trình Chung

Đến Nhật Bản

Cuối tháng 9/2023

Được nhận vào làm nghiên cứu sinh

Tháng 10/2023

Kỳ thi tuyển sinh Tiến sĩ

Tháng 11/2023

Trúng tuyển học Tiến sĩ

Tháng 4/2024

Hoàn thành Bằng Tiến sĩ

Tháng 3/2028

 

5. Nội dung yêu cầu (gửi qua Email) cung cấp thông tin cơ bản của ứng viên

Thông tin ứng viên (bắt buộc):

(1) Họ và Tên

(2) Ngày tháng năm sinh

(3) Quốc tịch

(4) Quá trình học tập: Tên trường, ngày tốt nghiệp (hoặc ngày dự kiến tốt nghiệp)

(5) Khóa học và người hướng dẫn mong muốn

(6) Tình trạng hiện tại

Thời hạn: 17h00 ngày 17 tháng 01 năm 2023 (thứ Ba)

6. Thời hạn nộp đơn

17h00 ngày 24 tháng 1 năm 2023 (thứ Ba)

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký, nộp các tài liệu theo yêu cầu.

Các thông tin/ tài liệu/ đơn đăng ký/ hồ sơ cần thiết tham khảo các files đính kèm.

Tải Mẫu đơn đăng ký trên trang web của MEXT.

(Các đơn đăng ký chưa hoàn thiện, thiếu thông tin sẽ không được chấp nhận).

Thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

Đại học Khoa học Y tế Shiga (Phòng Sinh viên, Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên)

Địa chỉ: Seta Tukinowa-cho, Otsu, Shiga, Japan 520-2192

Email: hqshogak@belle.shiga-med.ac.jp

Vui lòng gửi cc Email: hqkouryu@belle.shiga-med.ac.jp, Trung tâm Quốc tế, Đại học Khoa học Y tế Shiga.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
786 Đánh giá bài viết:
4.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI