Thông báo Hội thảo Mùa hè 2022 trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học

23/07/2022

Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (Partnership for Higher Education Reform-PHER) do USAID tài trợ, Đại học Indiana (Hoa Kỳ) phối hợp với Đại học Đà Nẵng và 02 Đại học Quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Mùa hè từ ngày 25-26/7/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường mức độ hiện diện của Dự án và xây dựng một cộng đồng chuyên gia giáo dục đại học lớn mạnh.

Hội thảo là cơ hội gặp gỡ, kết nối các chuyên gia của Đại học Indiana (Hoa Kỳ) cũng như các trường đại học quốc tế khác với các trường đại học của Việt Nam cùng thảo luận, chia sẻ các nội dung có tính thời sự được các đại biểu quan tâm như: Vai trò của đại học công lập trong thế kỷ 21, Tài chính và Tự chủ trong trường đại học, Quản trị chia sẻ và Chuyển đổi số…

Hội thảo Mùa hè được kỳ vọng trở thành sự kiện hội thảo học thuật quốc tế thường niên, từ đó quy tụ các chuyên gia Hoa Kỳ và quốc tế, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ 03 đại học hàng đầu của Việt Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng) nâng cao năng lực tự chủ, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học để phát triển bền vững,

Tin Ban Quản lý Dự án ODA ĐHĐN

In
158 Đánh giá bài viết:
4.5

BÀI VIẾT MỚI