Thông báo hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024

18/05/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2024.

Kính mời xem Công văn số 2084/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
119 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI