Thông báo hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2022

31/10/2022

Đại học Đà Nẵng có Công văn số 4195/ĐHĐN-TCCB hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2022.

Kính mời xem Công văn số 4195/ĐHĐN-TCCB và các biểu mẫu dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
200 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI