Thông báo kết quả xét Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng" năm học 2020-2021

26/10/2021

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo kết quả xét Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN" năm học 2020-2021.

Xem Công văn số 3647/ĐHĐN-HSSV dưới đây. 

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN 

In
1058 Đánh giá bài viết:
4.2

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI