Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng

27/04/2023

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 791/QĐ-UBND)

Mời xem Công văn số 638/SKHCN-QLKH dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
289 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI