Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1), đợt 2 năm 2021

25/01/2022

Đại học Đà Nẵng Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1), đợt 2 năm 2021. 

Xem Thông báo số 486/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
459 Đánh giá bài viết:
4.3

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI