Thông báo lấy ý kiến, góp ý Dự thảo Quy định Quản lý viên chức của ĐHĐN được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu (lần 2)

17/11/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo lấy ý kiến, góp ý Dự thảo Quy định Quản lý viên chức của ĐHĐN được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu (lần 2).

Thời gian tiếp nhận góp ý: Từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 26/11/2022. 

Ý kiến góp ý cho dự thảo Quy định xin gửi về Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng hoặc gửi đến địa chỉ email: bantccb@ac.udn.vn, nthuong@ac.udn.vn.

Kính mời xem Dự thảo Quy định Quản lý viên chức của ĐHĐN được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu (lần 2) dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
135 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI