Thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của ĐHĐN (lần 3)

17/04/2024

Đại học Đà Nẵng thông báo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng của ĐHĐN (lần 3) từ ngày 17/4-24/4/2024, gửi về Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN qua email: bantccb@ac.udn.vn. 

Kính mời xem Dự thảo dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN

In
250 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI