Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

27/02/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 699/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
273 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI