Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

16/04/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. 

Kính mời xem Công văn số 1250/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
256 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI