Thông báo mời hưởng ứng, tham dự Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2023"

01/06/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hưởng ứng Cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới 2023".

Mời xem Thông báo số 2374/BGDĐT-GDCTHSSV dưới đây.

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN

In
293 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI