Thông báo mời tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan"

13/12/2022

Thông báo mời tham dự Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về quyền tác giả, quyền liên quan". Thể lệ cuộc thi truy cập tại: http://www.cov.gov.vn/ và tham gia cuộc thi tại https://tracnghiemcov.web.app

Kính mời xem Công văn số 530/BQTG-QL&HTQT dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
2311 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI