Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023

28/02/2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023. 

Kính mời xem Kế hoạch số 723/KH-ĐHĐN và Phụ lục Giải thưởng dưới đây.

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN 

In
2252 Đánh giá bài viết:
3.3

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI