Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2023

04/05/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2023.

Kính mời xem Công văn số 1477/ĐHĐN-KHCNMT dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
739 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI