Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCn ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) theo kế hoạch năm 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024

29/03/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ  thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) theo kế hoạch năm 2023 và đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2024. 

Kính mời xem Thông báo số 638/BKHCN-HVKHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
316 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI