Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2023

22/09/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 4693/BGDĐT-KHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
877 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI