Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

11/01/2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Xem Thông báo số 1880/TB-SKHCN dưới đây. 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
470 Đánh giá bài viết:
4.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI