Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2022

01/12/2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN năm 2022. 

Kính mời xem Thông báo số 4672/TB-ĐHĐN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
1778 Đánh giá bài viết:
4.6

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI