Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ Nhật Bản năm 2023

14/09/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ Nhật Bản năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 4486/BGDĐT-TCCB dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
181 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI