Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022

26/01/2022

Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan.

Xem Thông báo số 74/TB-BGDĐT dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
382 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI