Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hoà Armenia

11/05/2022

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hoà Armenia năm 2022. 

Kính mời xem Thông báo số 494/TB-BGDĐT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
72 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI