Thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022

27/07/2022

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022. 

Kính mời xem Thông báo số 864/TB-BGDĐT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
101 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI