Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022

16/08/2022

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022.

Kính mời xem Thông báo số 1078/TB-BGDĐT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
686 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI