Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022

21/06/2022

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2022. 

Kính mời xem Thông báo số 692/TB-BGDĐT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

 

In
125 Đánh giá bài viết:
4.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI