Thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani năm 2023

01/06/2023

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani năm 2023.

Mời xem Thông báo số 942/TB-BGDĐT dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
633 Đánh giá bài viết:
4.7

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI