Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023

19/11/2022

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023.

Kính mời xem Thông báo số 1616/TB-BGDĐT dưới đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
149 Đánh giá bài viết:
3.3

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI