Thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 4 (NORU)

27/09/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 4 (NORU).

Kính mời xem Công văn số 3676/ĐHĐN-VP dưới đây. 

Tin Văn phòng ĐHĐN 

In
300 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI