Thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 6 (NESAT)

19/10/2022

Đại học Đà Nẵng thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 6 (NESAT). 

Kính mời xem Thông báo số 4079/ĐHĐN-VP dưới đây. 

Tin Văn phòng ĐHĐN 

In
546 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI