Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

15/01/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024. 

Kính mời xem Thông báo số 33/TB-SKHCN dưới đây.

Tin Ban KHCN&Môi trường ĐHĐN 

In
688 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI